түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлох

ТҮГЭЭМЭЛ ТАРХАЦТАЙ АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУХАЙ

4.1.2."түгээмэл тархацтай ашигт малтмал хайх" гэж түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын байршил, тоо хэмжээг нарийвчлан тогтоох зорилгоор газрын гадаргуу,

More

ТҮГЭЭМЭЛ ТАРХАЦТАЙ АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУХАЙ

2019年7月17日  4.1.1.“түгээмэл тархацтай ашигт малтмал” гэж зам, барилгын материалын зориулалтаар ашиглах боломжтой, элбэг тархалт бүхий элс, хайрга,

More

АШИГТ МАЛТМАЛ ЭРЭХ, ХАЙХ, АШИГЛАХ ҮЙЛ ...

2022年12月27日  гидрогеологи, инженер-геологи, геоэкологи болон олборлох уул техникийн нөхцөл зэргийг ашигт малтмалын баялаг, ордын нөөцийн ангиллын

More

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийг Монгол Улсын хууль тогтоомжийн дагуу байгуулагдан үйл ажиллагаа

More

ТҮГЭЭМЭЛ ТАРХАЦТАЙ АШИГТ МАЛТМАЛ ...

2."Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлосон газарт нөхөн сэргээлт хийх аргачлал"-ын хэрэгжилтийг хангаж Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн

More

Монголын Уул уурхай - 2021 - gratanet

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай хууль нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт түгээмэл тархацтай ашигт малтмал хайх, ашиглах тусгай зөвшөөрөл авах, тусгай

More

АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ, ТҮҮНД ...

ТҮГЭЭМЭЛ ТАРХАЦТАЙ АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСЛИЙГ ЗОХИХ ЖУРМЫН ДАГУУ ЯАРАЛТАЙ БОЛОВСРУУЛЖ,

More

Ашигт малтмал, газрын тосны газар

Ашигт малтмал олборлох, боловсруулах үйлдвэрлэлийн салбарын хөгжлийн бодлого боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх, ... түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай

More

Ашигт малтмал, газрын тосны газар

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай 2014.01.09 Татах 16 Газрын тосны тухай 2014.07.01 Татах 17 Захиргааны ерөнхий хууль 2015.06.19 Татах

More

Ил тод гэрээ - Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал. Гол мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан бүхий газарт ашигт малтмал хайх, ашиглахыг

More

АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУХАЙ - Эрх зүйн мэдээллийн ...

2.1.Ашигт малтмалын тухай хууль тогтоомж нь Үндсэн хууль, Газрын тухай, Газрын хэвлийн тухай, Байгаль орчныг хамгаалах тухай, Үндэсний аюулгүй байдлын тухай хууль, Зөвшөөрлийн тухай хууль ...

More

Зам, барилгын материалын зориулалтаар

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал олборлох асуудал бусад ашиг малтмал олборлолтын хуулиудаар зохицуулагдаж байсан. Харин одоо олборлох эрхийг тухайн орон нутагт олгосон.

More

Ашигт малтмал, газрын тосны газар

2. Маягт СШ-05. Ердийн ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлийн сонгон шалгаруулалтын саналын маягт. 2018-08-20. Татах. 3. Маягт СШ-08. Сонгон шалгаруулалтын талбайн байршил, түүний булангийн ...

More

2006 ОНЫ АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ...

2018年11月24日  Жишээлбэл, Монгол Улсын 2006 оны АМтХ нь ашигт малтмалын хайгуулын тусгай зөвшөөрлийг сонгон шалгаруулалтын аргаар олгох, мөн Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрлийг өөр ...

More

Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт

8.1.6.цацраг идэвхт ашигт малтмал олборлох, тээвэрлэх, хадгалахтай холбогдсон тусгай дэглэм тогтоох ... 11.1.19.түгээмэл тархацтай ашигт малтмалаас бусад төрлийн ашигт малтмалын хайгуулын ...

More

ТҮГЭЭМЭЛ ТАРХАЦТАЙ АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУХАЙ

4.1.3."түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашиглах" гэж түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын орд ашиглах техник, эдийн засгийн үндэслэлийн дагуу газрын гадаргуу, хэвлийгээс ашигт малтмал ялган авах, олборлох, түүний ашигт ...

More

ТҮГЭЭМЭЛ ТАРХАЦТАЙ АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУХАЙ

2020年7月6日  ТҮГЭЭМЭЛ ТАРХАЦТАЙ АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУХАЙ 2014 оны 1 дүгээр сарын 09-ний өдөр Улаанбаатар хот ... дагуу түгээмэл тархацтай ашигт малтмал хайх, ашиглах эрхийг бусад этгээдэд олгох эрхтэй.

More

Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын ...

2021年9月21日  Монгол Улсын Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын тухай хуульд зааснаар аймгийн Засаг дарга бүрэн эрхийнхээ хүрээнд харьяалах нутаг дэвсгэрт нь хамаарах түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын болон ...

More

ГАЗРЫН ХЭВЛИЙН ТУХАЙ

1.Ашигт малтмал олборлох үйлдвэрийн газрын болон ашигт малтмал олборлохоос өөр зориулалтаар газар доор барих барилга байгууламжийн зураг төслийг тэдгээрийг барихаар төлөвлөж байгаа талбайн газрын хэвлийн ...

More

АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН ...

3.1.16. “түгээмэл тархацтай ашигт малтмал” гэж барилгын материалын зориулалтаар ашиглах боломжтой, чулуу, шавар, элс, хайрга зэрэг элбэг тархалт бүхий хурдас, чулуулгийн хуримтлалыг; 3.1.17.

More

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ АШИГТ МАЛТМАЛЫН ТУХАЙ

2023年5月9日  7.1.2.ашигт малтмал ашиглах; 7.1.3.ашигт малтмал баяжуулах. ажиллагааг энэ хуулийн 7.1-д заасны дагуу тусгай зөвшөөрлийн үндсэн дээр эрхэлнэ. тархацтай ашигт малтмалыг ашиг олох зорилгогүй ...

More

Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт

3 дугаар зүйл. Хуулийн үйлчлэх хүрээ. 3.1.Энэ хуулиар ус, газрын тос, байгалийн хий, цацраг идэвхт болон түгээмэл тархацтай ашигт малтмалаас бусад төрлийн ашигт малтмал эрэх, хайх, ашиглахтай ...

More

Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал

2019年7月19日  4. Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох үйл ажиллагаатай холбоотой хууль тогтоомжийг сурталчлан хэрэгжилтийг нэгдсэн удирдлагаар хангаж ажиллахыг Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн сайд Ц.Дашдорж, Ашигт малтмал ...

More

Тусгай зөвшөөрөлгүй олборлолтын үйл ажиллагаа ...

2014年11月26日  Туул голын дагуу түгээмэл тархацтай ашигт малтмал, хайх олборлох тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаа, олборлолтын үйл ажиллагааны улмаас эвдрэлд оруулсан талбайдаа техникийн болон ...

More

түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуулын ...

2021年2月24日  35.6.2. түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн төлбөр нь тухайн тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон талбайн 0-20 гектар

More

Legalinfo.mn - Хуулийн нэгдсэн портал сайт

4.1.3.“түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашиглах” гэж түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын орд ашиглах техник, эдийн засгийн үндэслэлийн дагуу газрын гадаргуу, хэвлийгээс ашигт малтмал ялган авах, олборлох, түүний ...

More

2014 01 09

2016年9月9日  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын өмчлөл түгээмэл тархацтай ашигт малтмал төрийн өмч мөн. тархацтай ашигт малтмал хайх, ашиглах эрхийг бусад этгээдэд олгох эрхтэй. 6 дугаар зүйл.

More

ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТГИЙН ТУХАЙ ...

идэвхт болон түгээмэл тархацтай ашигт малтмал хайх, олборлох, мод, зэгс, шагшуурга бэлтгэх, авто зам, төмөр зам, ... ашиглах, олборлох; 22.1.3.гадаргын болон газрын доорх усыг үйлдвэрлэлийн ...

More

Цахим тайлангийн систем - Тайлангийн шинжилгээ

Цахим тайлангийн систем. ОҮИТБС-ын Цахим тайлагналын систем. The EITI e-Reporting and Data portal project.E-reporting System. Developed by INTERACTIVE Тайлбар тайлбар тайлбар тайлбар тайлбар тайлбар тайлбар тайлбар тайлбар тайлбар тайлбар тайлбар тайлбар ...

More

ТӨСӨЛ МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

2023年4月12日  тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч этгээдэд гардуулах буюу хүргүүлж, түүнийгээ баримтжуулсан байхыг ойлгоно.” 3/7 дугаар зүйлийн 7.5, 7.6 дахь хэсэг: түгээмэл тархацтай ашигт малтмалыг ашиг олох зорилгогүйгээр, өөрийн ахуйн

More